ساختمان پست قدیم بیرجند


این بنا در ابتدا در دوره قاجاریه به عنوان غور خانه مورد استفاده قرار می گرفته و بعدها تا سال 1361 به عنوان پست و تلگراف بیرجند بوده و تا سال 62 کاملا تخلیه شده و متروکه می گردد و در سال 1385 توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت گردیده و در غالب ساختمان اداری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شهر بیرجند احیاء شده است.

 

این بنا از جمله بناهای دو اشکوبه می باشد که ورودی آن در ضلع شرقی واقع شده .و دو ضلع شمالی و غربی بنا نیز بصورت دو اشکوبه می باشد.طبقه اول ضلع شمالی دارای اتاقها و دالانهایی می باشد که ارتباط به طبقه دوم ضلع شمالی از طریق پلکان متصل به دیوار شرقی و پلکان ضلع غربی امکان پذیر است طبقه دوم ضلع شمالی نیز همانند طبقه اول آن دارای اتاق ها و دالانهایی می باشد.

 

زیباترین و جالب توجه ترین قسمت بنا ضلع غربی آن می باشد که دارای تزئینات آجرکاری به شیوه رگ چین و از نوع خفته و راسته و طرح لوزی برجسته با آجرهای قالبی تزئینی نقش وار می باشد.