مدرسه شوکتیه ( حسینیه امام رضا )


این بنا در سال 1312 هجری قمری به دستور امیر اسماعیل خان شوکت الملک برای برپایی مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین ساخته شد. سال 1326 ابراهیم خان شوکت الملک کاربری ساختمان را تغییر می دهد و یکی از اولین مدارس آموزش علوم نوین را با الگو گیری از مدرسه دارالفنون در این ساختمان تاسیس می کند.

 

ساختمان حسینیه، مدرسه شوکتیه با معماری درونگرای ویژه مناطق بیابانی گرم و خشک انطباق کامل با اقلیم منطقه دارد. سردر ورودی بنا با تزیینات مقرنس گچی یک عنصر معماری شاخص در بنا است. پس از سردر، هشتی با تزیینات رسمی بندی و نورگیر، گنبد خانه با تزیینات شاخص رسمی بندی، ایوان با طاق کلیل و دهانه وسیع 11.5 متری و حیاط بزرگ بنا با ایوانچه های پیرامون در دو طبقه در کنار سایر فضاها ساختار معماری بنا را شکل می دهند.