ضمن عرض پوزش، مجموعه هتل سپهر به دلیل قطع زنجیره بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. با آرزوی سلامتی هموطنان عزیز